ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ


ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ STUDIE, ROZVOJOVÉ PLÁNY

NOVOSTAVBY, REVITALIZACE, REKONSTRUKCE


PROJEKTY PRO ÚZEMNÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY, INTERIÉRY

3D NÁVRHY A VIZUALIZACE


INŽENÝRSKÁ ČINNOST  A DOZORY
ČLEN SDRUŽENÍ ARCHITEKTŮ A INŽENÝRŮ ATIC.Z